VOORWAARDEN EN PRIVACY

Voorwaarden en privacy.

Inleiding

Younique Skincare neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel wij dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan de Privacy statement aandachtig door te nemen. Voor eventuele vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@youniqueskincare.nl

Wie is Younique Skincare?

Younique Skincare is de eenmanszaak, praktijk houdende aan Muziekplein 24-26, 2992GH Barendrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer.

Younique Skincare is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Younique Skincare de verantwoordelijke.

Hoe gebruikt Younique Skincare jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Younique Skincare persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Younique Skincare voor dat specifiek doel gebruikt wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Younique Skincare worden bewaakt. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde : Facturatie, documentatie behandelingen.

Gegevens : Factuuradres, e-mailadres, geboortedatum.

Grondslag : Ondubbelzinnige toestemming.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

Younique Skincare heeft gegevens over jou in het bezit, omdat jij dit aan ons hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage: als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Younique Skinacre zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage indienen.

Wijzigen: als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen. Je kunt verzoeken dat Younique Skincare je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Recht van bezwaar: als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van Younique Skincare dan zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Beperken van de verwerking: Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Younique Skincare te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Toestemming intrekken: In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Younique Skincare je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie van Younique Skincare

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@youniqueskincare.nl. Younique Skincare zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen tot uiterlijk 1 maand nadat een dergelijk verzoek is ontvangen. Indien Younique Skincare je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom dit wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens.

Het kan zijn dat Younique Skincare verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het privacy statement door te nemen op eventuele wijzigen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacy statement en de wijze waarop Younique Skincare je gegevens gebruikt, dan kun je een mail sturen naar info@youniqueskincare.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Younique Skincare je gegevens verwerkt, kun je een mail sturen naar info@youniqueskincare.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de autoriteit persoonsgegevens